55 94 76 60

Svømmebaseng ved Hatlestrand Skole

Se video av arbeidet…