55 94 76 60

Sertifiseringer

Mestertittelen og merket signaliserer seriøsitet, pålitelighet og kvalitet, for å få innvilget mesterbrev kreves derfor både solid utdanning og praksis i faget.


Mesterutdanningen
er tilpasset de kravene som ledere i håndverksbedrifter møter, den skal gi kompetanse til styring av bedriften, både når det gjelder faglig helhetsforståelse og forretningsmessig ledelse. Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, og de har tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper, og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan og bygningsloven.

 

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge å utføre arbeid i våtrom. BVN er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV). Normen kan brukes både ved nybygging og rehabilitering. BVN skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard at man oppnår vannskadesikre våtrom med gode planløsninger og lang levetid. BVN er tilpasset de lover, forskrifter og Norsk Standard som til enhver tid gjelder. BVN angir tekniske retningslinjer for hvordan materialer og produkter skal godkjennes, og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrene.

 

Flis & Mur er medlem av Bergen Murmesterforening og Murmestrenes Opplæringskontor.
Bedriften er Godkjent Opplæringsbedrift

 

Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Sentral godkjenning for: FLIS & MUR MURMESTERFORRETNING AS