55 94 76 60

OM OSS

Når arbeidet skal utføres, er det betryggende å la håndverkere med lang og solid erfaring ta hånd om jobben. Flis&Mur as er et ungt firma. Det så dagens lys i mai 1997.

 

Hvem er så Flis&Mur as?

 

Knut Erik Hellebø og Henning Lohff Johansen startet Flis & Mur as i mai 1997. Innehaverne av firmaet har begge lang fartstid i murefaget, og fra tidligere dato har murmester Knut Erik Hellebø vært engasjert i flere firmaer. Han startet først sitt personlige murmesterfirma under navnet Murmester Knut Erik Hellebø i 1983 og fram til mai 1989 da han ble engasjert som daglig leder i Berentsen & Hellebø as (tidligere B.Berentsen & Co as og Murmester Knut Erik Hellebø fram til desember 1991).

 

Etter desember 1991 ble murmester Knut Erik Hellebø daglig leder i firmaet Vestmur as, og frem til mai 1997, da firmaet Flis & Mur as så dagens lys. Han er daglig leder/murmester og styreformann i Flis & Mur as. Henning Lohff Johansen har vært ansatt som formann/byggeplassansvarlig i firmaet Vestmur as. Tidligere har han vært ansatt hos Murmester Martin Olsen as, Berentsen & Hellebø as, Arne Sande as, Selmer as, Eeg Henriksen Bygg as. Han er formann og leder for flis- og muravdelingen i firmaet. For øvrig har vi også med oss i det nye firmaet våre gode medarbeidere fra Vestmur as.

 

Navnet Flis & Mur as kan nok høres ungt ut, men bak navnet skjuler det seg bedrifter og enkeltpersoner med lang og bred erfaring fra kjente og prestisjetunge prosjekter. Våre opprinnelige høye krav til kavalitet har vi tatt med oss inn i det nye firmaet, og vi står på den måten godt rustet til å møte tidens krav til håndverkmessig kvalitet, nye teknikker, og sist men ikke minst, dagens kostnadsnivå…