Om Oss

Når arbeidet skal utføres, er det betryggende å la håndverkere med lang og solid erfaring ta hånd om jobben.

Alt innen
Murerfaget

Når mur, puss og flisarbeid skal utføres, så har vi fagfolkene som trengs til jobben. Kontakt oss for en hyggelig prat og et godt tilbud.

Alt innen
Murerfaget

Knut Erik Hellebø og Henning Lohff Johansen startet Flis & Mur as i mai 1997. Innehaverne av firmaet har begge lang fartstid i murefaget, og fra tidligere dato har murmester Knut Erik Hellebø vært engasjert i flere firmaer. Han startet først sitt personlige murmesterfirma under navnet Murmester Knut Erik Hellebø i 1983 og fram til mai 1989 da han ble engasjert som daglig leder i Berentsen & Hellebø as (tidligere B.Berentsen & Co as og Murmester Knut Erik Hellebø fram til desember 1991).

Etter desember 1991 ble murmester Knut Erik Hellebø daglig leder i firmaet Vestmur as, og frem til mai 1997, da firmaet Flis & Mur as så dagens lys. Han er daglig leder/murmester og styreformann i Flis & Mur as. Henning Lohff Johansen har vært ansatt som formann/byggeplassansvarlig i firmaet Vestmur as. Tidligere har han vært ansatt hos Murmester Martin Olsen as, Berentsen & Hellebø as, Arne Sande as, Selmer as, Eeg Henriksen Bygg as. Han er formann og leder for flis- og muravdelingen i firmaet. For øvrig har vi også med oss i det nye firmaet våre gode medarbeidere fra Vestmur as.

Z

Dyktige fagfolk

Z

Rask leveringstid

Z

Høy sikkerhet

Sertifiseringer

Mestertittelen.

Mestertittelen og merket signaliserer seriøsitet, pålitelighet og kvalitet, for å få innvilget mesterbrev kreves derfor både solid utdanning og praksis i faget.

Mesterutdanningen.

Mesterutdanningen er tilpasset de kravene som ledere i håndverksbedrifter møter, den skal gi kompetanse til styring av bedriften, både når det gjelder faglig helhetsforståelse og forretningsmessig ledelse. Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, og de har tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper, og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan og bygningsloven.

 

Byggebransjens våtromsnorm (BVN).

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge å utføre arbeid i våtrom. BVN er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV). Normen kan brukes både ved nybygging og rehabilitering. BVN skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard at man oppnår vannskadesikre våtrom med gode planløsninger og lang levetid. BVN er tilpasset de lover, forskrifter og Norsk Standard som til enhver tid gjelder. BVN angir tekniske retningslinjer for hvordan materialer og produkter skal godkjennes, og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrene.

Bergen Murmesterforening og Murmestrenes Opplæringskontor.

Flis & Mur er medlem av Bergen Murmesterforening og Murmestrenes Opplæringskontor. Bedriften er også Godkjent Opplæringsbedrift.

Vårt Team

Henning Lohff Johansen

Anleggsleder/Murer/Eier
Tlf: 900 91 161

Knut Erik Hellebø

Daglig leder/Murmester/Eier
Tlf: 908 40 462

Kjell Atle Hartvigsen

Murer
Tlf: 932 80 032

Ivar Halvorsen

Murer
Tlf: 950 16 733

Martiin Antonio Rojas

Murer
Tlf: 934 71 516

Asbjørn Toft

Murmester/formann
Tlf: 973 06 681

Sebastian Runde Toft

Lærling
Tlf: 909 23 123

Ditt neste prosjekt

Kom i gang med prosjektet ditt nå.

Kontakt oss

Ta kontakt for en hyggelig prat og ett godt tilbud.