Den Nationale Scene – Ombygging av fojae

I 1989 utførte Berentsen & Hellebø as Murmesterforretning v/Murmester Knut Erik Hellebø i totalentreprise ombygging av foajeen til Den Nationale Scene i Bergen, etter at foajeen var skadet etter bombing under 2 verdens krig. Oppgaven var å sette tilbake foajeen slik den var i 1909 når bygget ble åpnet for publikum.

Slik så foajeen ut før oppussingen startet:

Foajeen var oppusset etter 2 verdens krig ca år 1948 – 1950 og dette er nå revet/fjernet når oppussingen startet sommeren 1989.

Rivningsarbeider:

Her pågår rivning av all puss + marmor på gulv og vegger i foajeen.

Her er vi i gang med ombygningen:

Murmesterfirmaet Berentsen & Hellebø as v/Murmester Knut Erik Hellebø fikk jobben med den totale rehabiliteringen av foajeen til DNS, da dette firmaet har vært «hoffleverandør» på murarbeider på huset.

Planlegging startet i april/mai 1989 og arbeidene måtte ferdigstilles på 2 måneder, da skuespillerne hadde ferie. Kort fremdriftsplan & mye arbeider som skulle gjøres på kort tid, så mye fagfolk og overtid ble en gjennomgangs melodi i prosjektet. Her ble det jobbet fra 06:30 – 23:00 hver dag, men i et sånt interessant prosjekt, så var alle med fra dag 1 til siste innspurt.

Prosjektet hadde en kostnadsramme på 5 millioner, og vi klarte dette innenfor kostnadsrammen og til riktig tid.

Overlevering av ferdig prosjekt 15 sept 1989:

Her overleverer Murmester Knut Erik Hellebø (til høyre) det ferdige prosjektet til driftsleder på Den Nationale Scene (DNS) Edvin Aarvik (til venstre). På overleveringen var alle Bergens politikkere, ordfører, fylkesordfører og andre inviterte gjester fra næringslivet m/flere.

BYGGHERREN VAR MEGET FORNØYD MED RESULTATET.

Originalbilde fra åpningen 19. februar 1905:

Ferdig foaje i 1989:

Kontakt oss

Ta kontakt for en hyggelig prat og ett godt tilbud.